Hampa Information & Kunskap

Cannabinoider och depression?

Depression är ett vanligt tillstånd som drabbar människor från olika åldrar och platser i livet. Cannabinoider har de senaste årtionden blivit ett allt mer intressant ämne att forska på kring koppling av mellan nyttjandet av cannabinoider och hur det påverkar människor med depression. okt 2, 2017

Cannabinoider och depression?

Depression är ett vanligt tillstånd som drabbar människor från olika åldrar och platser i livet. Cannabinoider har de senaste årtionden blivit ett allt mer intressant ämne att forska på kring koppling av mellan nyttjandet av cannabinoider och hur det påverkar människor med depression. Följande text är endast utdrag från en liten del av all forskning som i dagsläget finns.

”Cannabis användare har mindre deprimerande humör än icke-användare” (Länk)

Över 4400 vuxna internetanvändare slutförde en enkät för ”The Center for Epidemiologic Studies Depression”. Där ett försök gjordes för att värdera cannabis användare. Anledningen till varför de valde att utföra den på internet var för att enklare kunna rekrytera de mest deprimerade och cannabis-involverade deltagare, inklusive de som kanske inte skulle vilja resa till ett laboratorium eller diskuteras cannabisanvändande på telefon eller i ansikte mot ansikte. Enkäten jämförde de personer som konsumerade marijuana dagligen, en gång i veckan eller mindre, eller aldrig i deras liv.

Enkäten visade följande:

…De som använde cannabis en gång i vecka eller mindre hade mindre nedstämdhet, mer positiv inverkan , och färre somatiska besvär än icke-användare. Dagliga användare rapporterade mindre nedstämdhet och mer positiv inverkan än icke-användare.

De tre grupperna skilde sig inte på mellanmänskliga symtom. Separata analyser för medicinska- kontra rekreationella användare  visade att medicinska användare rapporterat mer nedstämdhet och fler somatiska besvär än rekreations användaren, vilket tyder på att medicinska tillstånd tydligt bidrar till depressionspoäng och bör beaktas i studier av marijuana och depression. Datan från studien indikerar på att vuxna inte ökar risken för depression vid användandet av marijuana.


”Cannabis: Potent antidepressivt i små doser, förvärrar depression vid höga doser.” (Länk)

Forskare vid McGill University i Montreal år 2007 redovisade i Journal of Neuroscience att THC i låga doser faktiskt fungerar som ett antidepressivt preparat… som producerar serotonin. Det har varit känt i många år att utarmning av signalsubstansen serotonin i hjärnan leder till depression. SSRI-klassade antidepressiva medel som Prozac och Celexa fungerar genom att öka den tillgängliga koncentrationen av serotonin i hjärnan. Denna studie gav det första beviset på att cannabis kan öka serotonin, åtminstone vid lägre doser.

”Dr. Gobbi och hennes kollegor skulle utforska cannabis cannabisens potential som en antidepressiv medicin genom anektodtiska kliniska bevis, sade hon. ”Som en psykiater, märker jag att flera av mina patienter som lider av depression brukade använda cannabis. I den vetenskapliga litteraturen, så hade vi några bevis för att människor som behandlas med cannabis för multipel skeleros eller aids visade stor förbättring av humörstörningarna. Men det finns inga laboratoriestudier som visar den antidepressiva mekanismen genom användandet av cannabis.

De antidepressiva och berusande effekterna av cannabis beror på dess kemiska likheter med det naturliga ämnet i hjärnan som kalls ”endo-cannabinoider”, som släpps under hög stress eller smärta, förklarade Dr. Gobbi. De interagerar med hjärnan genom strukturer som kallas cannabinoid CB1-receptorer. Denna studie visar för första gången att dessa receptorer har en direkt effekt på de celler som producerar serotonin, som är en signalsubstans som reglerar humör.”

Har du egen erfarenhet alternativ någon nyttig info? Kommentera eller kontakta hampabloggen.se.


Följande text skall ej på något som helst vis förknippas med medicinsk rådgivning. Vid frågor vänd dig till en professionell vårdgivare. Syftet med denna typ av text är att ge människor möjlighet att få inblick kring cannabinoider och forskning.

När jag var 14 bestämde jag mig för att dedikera mitt liv till hampa. Att lära mig allt jag kan om denna växt och att dela med mig av denna kunskap.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments