Hampa Information & Kunskap

Cannabinoider för bipolär sjukdom

Mer och mer forskning görs gällande hur cannabinoider kan användas av individer som är drabbade av bipolär sjukodom. okt 2, 2017

Cannabinoider för bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kan vara en av världens äldsta kända sjukdomar, uppgifter om dess existens går tillbaka tusentals år. Det är ett komplext tillstånd inte helt enkelt att hantera för vare sig vården, samhället, närstående eller för den drabbade.

Precis som med det mesta i världen går det att påverka i både negativ & positiv riktning..

Vad är Bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom (tidigare kallad manodepressivitet) orsakar dramatiska humörsvängningar hos patienter som växlar mellan tillstånd av depression och mani.

Depression innebär att personen befinner sig i ett nedstämt tillstånd, medan manin är raka motsatsen där individen kan ha allt ifrån måttliga nivåer av energi till att uppleva psykos liknande tillstånd. Det finns en stor bredd på hur bipolaritet kan uppenbara sig, där varje människa är unik. Vissa personer har stora bekymmer i vardagen, medan andra betydligt mindre. Precis som med andra diagnoser går det att vara en fullt fungerande individ

NIMH säger att cirka 4.5 % befolkningen passerar kriterierna för bipolär sjukdom någon gång i sitt liv. Den underliggande faktorn för sjukdomen har ännu inte identifierats, samtidigt som det numera finns en mängd olika alternativ för att behandla tillståndet.

Många av de nuvarande läkemedel ger även patienter med ett brett spektrum av biverkningar, som ibland är så pass grova att de målar över fördelarna med behandlingen. Som ett resultat av detta har fler och fler börjat vända sig till cannabinoider – ämnen som gradvis blir allt mer uppmärksammad i takt med att forskningen fortskrider. Det är ämnen som finns helt naturligt i hampaväxten och i kosttillskottet CBD Olja.

Hur kan Cannabinoider hjälpa?

Cannabinoider som kommer ifrån hampaväxten påverkar kroppens  endocannabinoidsystemet, det är en homeostatisk regulator som finns inuti alla människor. Intressant nog visar forskning att vissa cannabinoider som finns i Cannabis Sativa L. (THC och CBD m.fl) kan bidra med betydande humörstabiliserande egenskaper. något som kan vara för nytta för de drabbade av bipolär sjukdom. Studier har visat att THC, under vissa förutsättningar, kan ha ångest dämpande, anti-depressiva effekter. Något som resulterar i förbättring i humör och det allmänna välbefinnandet för personerna i studien. CBD har många gånger visat sig motverka de psykoaktiva effekter som höga doser av THC, samtidigt som ämnet också kan ge upphov till ångestdämpande och kramplösande egenskaper. 

Vad säger studierna?

Ett antal nyligen publicerade studier startades för att fastställa effekterna av cannabinoider hos patienter med bipolär sjukdom och fynden är tankeväckande. Där det fastslogs att cannabinoider ökar den kognitiva förmågan hos de med bipolaritet

år 2010, så publicerade  forskare på Oslo universitet en studie som genomfördes på 133 bipolära patienten. Vad de upptäckte var att patienter som använde cannabinoider regelbundet presterade faktiskt bättre än icke-användarna på tester gällande förbättring i uppmärksamhet, exekutiva funktioner, verbal förmåga, logistisk minne-lärande, och logiskt minne-ihågkommande. Författaren  fastställde att cannabinoid användning var associerad med ”statistiskt signifikant”.

En annan studie, publicerades är 2012 av forskare vid Zucker Hillside Hospital i New York , där ett regelbundet cannabinoid konsumtion var kopplat till  högre nivåer av uppmärksamhet, bearbetning hastighet och minne bland de 200 bipolära patienter som forskarna följt under 9 år

Även om dessa studier tyder på att cannabinoider kan förbättra kognitiva förmågor hos de med bipolär sjukdom. så fann en studie publicerad år 2009 att bipolära patienter som använde cannabinoider uppvisade mindre behandlings komplikationer och dessutom hög nivåer av sjukdom svårighetsgrad, mani och psykos, även om data endast samlats in under en 12 månaders period. Intressant nog fann studien också att medan cannabinoid användarna var mindre benägna att ha en relation och var mindre nöjda med livet i allmänhet, var de fortfarande mer engagerade i sociala aktiviteter än icke-användare. Vidare identifierade studien inga signifikanta skillnader mellan cannabinoider och självständigt boende eller arbetshandikapp.

Har du egen erfarenhet alternativ någon nyttig info? Kommentera eller kontakta hampabloggen.se.


Följande text skall ej på något som helst vis förknippas med medicinsk rådgivning. Vid frågor vänd dig till en professionell vårdgivare. Syftet med denna typ av text är att ge människor möjlighet att få inblick kring cannabinoider och forskning.

 

När jag var 14 bestämde jag mig för att dedikera mitt liv till hampa. Att lära mig allt jag kan om denna växt och att dela med mig av denna kunskap.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments